Ponúkané Služby

Realitná kancelária Pressburgfamily.sk pre svojich klientov poskytuje komplexné realitné služby, vrátane sprostredkovania predaja a kúpy nehnuteľnosti, sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti a iné.

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností:

• zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie,

• vyhľadávanie tretích osôb, ktoré majú záujem o kúpu nehnuteľnosti,

• propagovanie nehnuteľnosti v elektronických médiách, podľa výberu realitnej kancelárie,

• obhliadky nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá má záujem o kúpu nehnuteľnosti,

• zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Návrh na vklad, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.),

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti,

• asistovanie pri úkonoch spojených s notárom, s katastrom, prípadne s bankou.

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľností:

• obhliadka nehnuteľnosti s kupujúcim,

• zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Návrh na vklad, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.),

• pomoc pri zaistení financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru,

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti,

• asistovanie pri úkonoch spojených s notárom, s katastrom, prípadne s bankou.

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností – prenajímateľ:

• zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie,

• vyhľadávanie tretích osôb, ktoré majú záujem o prenájom nehnuteľnosti,

• propagovanie nehnuteľnosti v elektronických médiách, podľa výberu realitnej kancelárie,

• obhliadky nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá má záujem o prenájom nehnuteľnosti,

• zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Nájomná

zmluva, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.),

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri začiatku nájmu,

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri ukončení nájmu.

Služby, ktoré poskytujeme pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností – nájomca:

• obhliadka nehnuteľnosti s nájomcom,

• zabezpečenie vypracovania návrhu všetkých potrebných zmlúv a dokumentov (Nájomná zmluva, Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti a pod.),

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri začiatku nájmu,

• asistovanie pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti pri ukončení nájmu.

Iné realitné služby zahŕňajú:

• poradenstvo v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

• asistencia pri procese predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, ak ste si sami našli kupujúceho, nájomcu alebo predávajúceho,

Našou najvyššou prioritou je slušná komunikácia, profesionalita, odbornosť a diskrétnosť pri jednaní s klientami.

Ceny za služby realitnej kancelárie Pressburgfamily.sk sú stanové dohodou medzi realitnou kanceláriou a klientom v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.